Usługi dla motoryzacji

Od lat tworzymy, rozwijamy i udoskonalamy systemy zarządzania w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. Dzień po dniu łączymy praktykę i wiedzę akademicką, uzyskując w ten sposób rozwiązania uszyte na miarę potrzeb zarządzania firmą. Na solidnych fundamentach specjalistycznej wiedzy i branżowego doświadczenia zbudowaliśmy ofertę usług w pełni zaspokajającą oczekiwania najbardziej wymagających liderów spółek motoryzacyjnych. Jesteśmy do dyspozycji klientów w kilku obszarach.

Wsparcie procesów zarządzania

Znamy każdy etap procesu zarządzania stacją dealerską. Od sprzedaży samochodów i finansowania, poprzez sprzedaż części i akcesoriów po specyfikę usług serwisowych i blacharsko-lakierniczych. W naszej codziennej pracy pomagamy menadżerom wytyczać cele, diagnozować problemy, korygować je oraz badać efekty wprowadzonych działań.

Proces współpracy z klientem w tym obszarze podzielony został na 3 etapy:

I. Audyt stanu obecnego – podczas którego diagnozujemy stan i potrzeby organizacji. Efektem końcowym jest opracowany raport.

II. Propozycja i wdrożenie rozwiązań – bazując na przeprowadzonym audycie, wspólnie z kadrą menadżerską opracowujemy najbardziej efektywne rozwiązania.
III. Cykliczny nadzór nad procesem – bieżące raportowanie oraz nadzorowanie działania systemu.

Controlling finansowy

Uważamy, że dane mówią. Specjalizujemy się w tłumaczeniu liczb na merytoryczne informacje. Komunikaty, które dostarczamy zawsze w pełni odnoszą się do tematu i docierają do biura zarządu klienta na czas.

Nasze opracowania zawierają pewną i kompletną informację zarządczą. Naszym priorytetem po rozpoczęciu współpracy jest przeprowadzenie automatyzacji procesów gromadzenia informacji zarządczej w przedsiębiorstwie i wdrożenie działań optymalizujących koszty prowadzenia firmy.

W ramach usługi controllingu finansowego dla motoryzacji opracowujemy na życzenie klienta:

 

Audyt finansowy

Nowak & Rajwa wywodzi się z branży motoryzacyjnej. Jesteśmy dumni z tej wyjątkowości naszej firmy. Pozwoliła nam ona stworzyć i rozwijać unikatową usługę dostosowaną do specyfiki przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Dla naszych partnerów, obok obowiązkowego audytu finansowego, oferujemy wdrożenie skrojonych pod zakłady dealerskie podsystemów controllingu finansowego.

Niewiele jest na rynku usług audytorskich firm, które koncentrują się na wybranej gałęzi gospodarki i posiadają gruntowną wiedzę dotyczącą realiów panujących zarówno w otoczeniu ekonomicznym, jak i wewnątrz danej branży. Nasi wyspecjalizowani w branży samochodowej audytorzy są gwarantem dostarczenia do przedsiębiorcy kluczowych informacji w obszarze procesów zachodzących w firmie. Ponadto, wspomagają przedsiębiorców w precyzowaniu celów i decyzji biznesowych – długo i krótkookresowych.

Efektem współpracy, oprócz wyjściowej opinii i raportu z obowiązkowego badania sprawozdania finansowego są produkty i usługi z obszaru controllingu, które stanowią wartość dodaną do rocznego przeglądu i fundament dla skuteczniejszego raportowania i czerpania pełnej informacji z wyników w kolejnych latach:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dane księgowe to skarbiec wiedzy o kondycji finansowej firmy. Zadaniem księgowości jest dostarczanie tej wiedzy w postaci wiarygodnej, rzetelnej i szybkiej informacji jej odbiorcom.

Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, w tym wypadku optymalnego systemu rachunkowości.

Specyfika pracy spółek z branży motoryzacyjnej wymaga stworzenia specyficznego w swej budowie systemu rachunkowości będącego odpowiedzią na charakterystyczne dla branży potrzeby informacyjne. Dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobytemu w pracy przy projektach optymalizacji pracy działów finansowo – księgowych, swoim klientom proponujemy wyspecjalizowaną usługę będącą połączeniem działań usprawniających procesy księgowe ze standardowym outsourcingiem księgowości.

W ramach optymalizacji pracy działów finansowo – księgowych proponujemy:

W ramach usług outsourcingu ksiąg rachunkowych proponujemy: