Audyt

Audyt księgowy to pełna kontrola i ocena przedsiębiorstwa pod kątem rachunkowości, wycena jego majątku i analiza wyników pod kątem jego rozwoju. To także wymagane ustawą badanie rocznego sprawozdania finansowego. Raporty autorstwa naszych biegłych rewidentów dostarczają klientom odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania ich firm – ich kondycji finansowej, stanu majątku i rentowności sprzedaży.

Nowak & Rajwa jest podmiotem audytorskim uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym do rejestru KIBR pod numerem 3891.  

Szczegółowy zakres usług: